Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Bostøttecafé

Bostøtteteamet tilbyder åben Bostøttecafé til henholdsvis voksne udviklingshæmmede borgere og borgere med erhvervet hjerneskade.

I Caféen er alle borgere inden for målgruppen velkomne og har her mulighed for at få støtte til akut opståede udfordringer. Du skal ikke visiteres til Caféen. Der afholdes Bostøttecafé for borgere med erhvervet hjerneskade onsdag kl 13.30 - 15.30 og for udviklingshæmmede borgere torsdag kl 14 - 16.

DørÅbning

 

Cafe1

 

Bostøtten
Rolighedsvej 5
7430 Ikast