Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vores pædagogik

I bostøttecentret tager støtten udgangspunkt i følgende faglige tilgange Neuropædagogik + KRAP.

Neuropædagogik
handler om, hvordan vi med kendskab til hjernens funktioner og viden om hvordan dysfunktioner i hjernen kommer til udtryk i adfærd, kan tilrettelægge den pædagogiske indsats.

KRAP
(Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik) handler om, at afdække de kompetencer og færdigheder borgeren er i besiddelse af, samt hvilke mentale mønstre der ligger til grund for adfærd og det samspil den enkelte borger bidrager med. Metoden ligger i høj grad op til samarbejde mellem borger og medarbejder om at finde metoder, der støtter op om en meningsfuld udvikling.

Med udgangspunkt i KRAP tilgangen, kan borgeren opnå større forståelse for egne følelser, tanker og handlinger og der arbejdes på at afdække mestringsstrategier og energiniveau.

Møde4

Bostøtten
Rolighedsvej 5
7430 Ikast