Gå til hovedindhold

Vores pædagogik

I bostøttecentret tager støtten udgangspunkt i følgende faglige tilgange Neuropædagogik + KRAP.

Neuropædagogik
handler om, hvordan vi med kendskab til hjernens funktioner og viden om hvordan dysfunktioner i hjernen kommer til udtryk i adfærd, kan tilrettelægge den pædagogiske indsats.

KRAP
(Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik) handler om, at afdække de kompetencer og færdigheder borgeren er i besiddelse af, samt hvilke mentale mønstre der ligger til grund for adfærd og det samspil den enkelte borger bidrager med. Metoden ligger i høj grad op til samarbejde mellem borger og medarbejder om at finde metoder, der støtter op om en meningsfuld udvikling.

Med udgangspunkt i KRAP tilgangen, kan borgeren opnå større forståelse for egne følelser, tanker og handlinger og der arbejdes på at afdække mestringsstrategier og energiniveau.