Bostøttecafé

Bostøtteteamet tilbyder åben Bostøttecafé til henholdsvis voksne udviklingshæmmede borgere og borgere med erhvervet hjerneskade.

I Caféen er alle borgere inden for målgruppen velkomne og har her mulighed for at få støtte til akut opståede udfordringer. Du skal ikke visiteres til Caféen. Der afholdes Bostøttecafé for borgere med erhvervet hjerneskade onsdag kl 13.30 - 15.30 og for udviklingshæmmede borgere torsdag kl 14 - 16.

DørÅbning

Cafe1